Batizado in troca de corda

Batizado v slovenskem prevodu pomeni krst. Ne gre za krst, povezan z verovanjem oz. religijo temveč za krst v simboličnem pomenu besede: vadeči pridobi prvi pas in s tem uradno postane capoeirist/-ka. Prvi pas pridobi tako, da igra v rodi z učiteljem, ki ima visok pas in med igro pokaže svoje znanje. Za pridobitev prvega pasu mora vadeči poznati osnovne tehnike capoeire (elementi napada, obrambe in gibanja), osnoven ritem na pandeiro (tj. tamburin) in besedila pesmi, ki jih pojemo v zboru. Vsega tega se učimo na rednih treningih.

Troca de corda pomeni menjavo pasov pri tistih, ki pas že imajo. Ti morajo med igro v rodi pokazati, da so v preteklem letu pridno trenirali in da si zaslužijo višji pas. To pomeni, da mora njihova igra izražati napredek preteklega leta, napredek pa se mora poznati tudi pri glasbenem delu: pri igranju na inštrumente in petju.

Sistem pasov

Kot pri nekaterih drugih borilnih veščinah se tudi pri capoeiri uporabljajo pasovi, ki določajo stopnjo znanja vadečega, njegove zavzetosti na treningih, napredovanja, truda in sodelovanja pri delovanju društva. Vadeči pas pridobi enkrat letno (na koncu šolskega leta) na dogodku: Batizado in Troca de corda (opis zgoraj). Društvo Capoeira Slovenija uporablja naslednji sistem pasov:
 

Pasovi za otroke 

Pasovi za odrasle