Način plačila

Znesek letne vpisnine in mesečnih članarin nakažete na transakcijski račun društva:

Športno in kulturno društvo Capoeira Slovenija
Gasparijeva 9
1000 Ljubljana

TTR pri Hranilnici LON: SI56 6000 0000 0368 186

Pri nakazilu je potrebno navesti namen plačila ter ime in priimek vadečega (npr.: letna vpisnina 2013-14 in mesečna članarina september, Marija Novak).