Capoeira je odlično sredstvo sprostitve in rekreacije, služi pa lahko tudi kot oblika samoobrambe. Vadba capoeire je zabavna in kreativna, lahko tudi fizično naporna. Izvaja se ob spremljavi glasbe.

Najpombnejše prednosti vadbe capoeire:

- spoznavanje in obvladovanje lastnega telesa,
- razvijanje in izboljšanje psiho-motoričnih in kognitivnih sposobnosti (npr. telesna moč, koordinacija v prostoru, ravnotežje, telesna pripravljenost, gibljivost telesa, koncentracija, spomin),
- izboljšanje delovanja kardio-vaskularnega in respiratornega sistema,
- razvijanje občutka za ritem,
- razvedrilo in sprostitev,
- povečevanje samozavesti,
- razvijanje skupinskega duha in spoštovanje skupinskih vrednot,
- uspešno vključevanje v družbo,
- soočenje in premagovanje občutkov strahu in sramu pred javnim nastopanjem,
- razvijanje kreativnosti,
- spoznavanje brazilske kulture in portugalskega jezika.

Mestre Henrique Simões poudarja predvsem naslednje prednosti capoeire:
- učinkovita samoobramba;
- soočenje in nadvlada strahu in sramežljivosti preko igre in glasbe;
- razvoj in izboljšanje telesne moči, vzdržljivosti, fleksibilnosti, hitrosti;
- večja koordinacija v prostoru;
- hitrejši refleksi;
- razvoj in izboljšanje občutka za ritem;
- večja sposobnost koncentracije;
- večja kreativnost;
- boljše emocionalno ravnotežje;
- večji pogum;
- razvoj in izboljšanje skupinskega duha in solidarnosti;
- lažja vključitev v družbo in večja družbena prilagodljivost;
- večja disciplina;
- boljše logično razmišljanje in umirjenost v težkih situacijah.