Capoeira za otroke

Ker capoeira vključuje prvine igre, borilne veščine, plesa, glasbe in gimnastike, se otroci na vadbi ne dolgočasijo. Na vadbi capoeire se naučijo osnovna gibanja, elemente napada, obrambe in akrobacij. Program vključuje tudi petje tradicionalnih pesmi v portugalskem jeziku in igranje inštrumentov. Otroci se učijo portugalščine preko petja, glasbe in igre.
 
Na vadbi capoeire otroci spoznavajo in premagujejo omejitve lastnega telesa, se kreativno izražajo in razvijajo občutek za ritem. Vadba capoeire izboljšuje njihovo zbranost, koordinacijo v prostoru, gibljivost, vzdržljivost in moč. Otroci se učijo premagovati občutke strahu in sramu pred petjem in javnim nastopanjem. Ker capoeira ne spodbuja tekmovalnosti, temveč sodelovanje, otroci na vadbi hitro in enostavno sklepajo nova prijateljstva.

Capoeira je primerna za otroke vseh starosti, vendar je treba program prilagoditi posamezni starostni skupini. Na vadbo vpisujemo otroke od petega starosti naprej, na nekaterih lokacijah pa otroke od tretjega leta starosti
 
Otroka je smiselno vključiti v rekreativno dejavnost čim prej. Pomembno je, da so prve izkušnje z rekreacijo povezane z igro, zabavo in sprostitvijo, obenem pa naj bodo dovolj pestre, zanimive in zahtevne, da je otrok dovolj motiviran, da vztraja. Capoeira je zaradi svoje pestrosti, dinamičnosti in zahtevnosti za otroke izredno zanimiva, saj jim predstavlja velik izziv. Nekaterim otrokom je bolj všeč gibanje, drugim igranje na inštrumente, tretjim petje, nekateri pa se ne morejo odločiti, kaj imajo raje. 
 
Kot skupinska vadba capoeira spodbuja sodelovanje in medsebojno pomoč in toliko manj spodbuja nezdravo tekmovalnost. V capoeiri je »zmagovalec« pravzaprav tisti, ki uspe vzpostaviti usklajeno igro, spoštuje svojega soigralca/-ko, je etičen in aktivno sodeluje v rodi in ne tisti, ki obvlada več različnih gibov in je fizično močnejši.
 
Otroci zelo radi obiskujejo redne treninge, saj se vedno dogaja nekaj novega in drugačnega. Ker z redno vadbo izboljšujejo svojo fizično pripravljenost (npr. gibljivost, moč, vzdržljivost, hitrost) in to tudi sami opazijo ter se pohvalijo, to vpliva na njihovo samozavest in dobro počutje med sovrstniki. Preko igre, igranja na inštrumente in petja izgubijo strah in sram pred javnim nastopanjem. Capoeira otrokom tudi pomaga pri lažjemu navezovanju stikov s sovrstniki. 

Danes otroci preveč časa preživijo za računalnikom ali televizijo, namesto da bi prosti čas aktivno preživljali na prostem. Vključitev otrok v rekreativno vadbo slednjim omogoča bolj celosten in celovit razvoj na vseh področjih. Preko rekreativne vadbe otroci širijo svoj krog poznanstev, sklepajo nova prijateljstva in se na ta način lažje vključijo v družbo. Rekreativna vadba je torej tudi del socializacije.
 

Pomembnost gibanja za otrokov razvoj


Redno in zadostno gibanje je še posebej pomembno pri otrocih in mladostnikih, saj vpliva na njihov celostni razvoj. Otrokov gibalni razvoj je še posebej izrazit v prvih treh letih življenja in je v veliki meri odvisen od gibanja. Pri gibalni vzgoji, ki naj se začne že v zgodnjem otroštvu, je bistveno, da otrok v gibanju uživa, da se začne zavedati svojega celotnega telesa ter da začne razvijati svoje motorične sposobnosti. 
 
Za predšolske otroke so predvsem primerne naravne oblike gibanja in igre, ki omogočajo razvoj vseh gibalnih sposobnosti. Igre imajo pomembno vlogo tudi v otrokovem spoznavnem, čustvenem in socialnem razvoju, saj se otroci preko iger učijo sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti. Za otrokov gibalni razvoj v predšolskem obdobju je poglavitno, da lahko otrok kreativno išče rešitve pri gibalnih izzivih ter da preko ustvarjalne igre razvija koordinacijo, ravnotežje, moč in hitrost. 
 
Za gibalni razvoj v obdobju med drugim in sedmim letom starosti, ko otrok aktivno raziskuje svoje gibalne sposobnosti in svet okoli sebe, je ključnega pomena, da otrok pridobiva različne osnovne gibalne vzorce, vzdržuje ravnotežje v različnih položajih in se nauči sprejemati in oddajati silo. Od sedmega leta naprej je priporočljivo, da se otrok uči izpopolnjevati in povezovati osnovna gibanja. Starejši kot je otrok, bolj je zanj pomembno, da razvija natančnost, ritmičnost in hitrost izvajanja gibalnih vzorcev. 
 
Otroci, ki obvladajo svoje telo in so s podobo svojega telesa zadovoljni, so običajno bolj samostojni ter imajo boljšo samozavest in samopodobo. Gibalno bolj aktivni otroci se hitreje zavejo, da sta za doseganje uspeha potrebna odločnost in vztrajnost. Prav tako si gibalno bolj aktivni otroci prej in lažje zapomnijo novo snov, lažje sledijo pouku v šoli in imajo boljšo sposobnost koncentracije. Redna telesna vadba prav tako pozitivno vpliva na splošno dobro počutje otrok in mladostnikov, na njihovo zdravje, krepi imunski sistem, izboljšuje spanec in varuje pred razvojem različnih odvisnosti. Skupaj z ustrezno prehrano redna vadba varuje pred prekomerno telesno težo.