Priprave na zaključni seminar, april-maj 2018

Ljubljana, Maribor, Domžale, Vače, april-maj 2018
Avtorji fotografij: razni