Mestre Henrique Simões


Luis Henrique Simões Ferreira – Mestre Henrique Simões se je rodil 18.10.1970 v Salvadorju, glavnem mestu Bahie v Braziliji. Capoeiro se je začel učiti pri desetih letih: 16.11.1980 se je vpisal na akademijo, kjer je poučeval Mestre Ezquiel "Carneiro", učenec Mestre Bimbe. Na tej akademiji se je eno leto učil capoeiro Regional. V začetku leta 1982 se začel učiti capoeiro Angola, saj se je pridružil skupini Capoeira Angola Palmares, kjer ga je poučeval Mestre Nô. V tej skupini je napredoval do naziva Mestre prve stopnje.

V marcu 1999 se je po povabilu pridružil skupini Nação Capoeira, ki je v tistem času šele nastajala in se oblikovala. Februarja 2001 je po oceni in soglasju ostalih Mestrejev postal Mestre tretje (oz. zadnje) stopnje. Avgusta 2003 je bil izvoljen za predsednika skupine Nação Capoeira.

Med letoma 2003 in 2004 je skoraj leto dni preživel v Združenih državah Amerike, kjer je vodil treninge in delavnice capoeire, organiziral pa je tudi javne dogodke ter sodeloval na predstavitvah capoeire v šolah, na glasbenih dogodkih, v javnih parkih in trgih ter tako javnost seznanjal s capoeiro. Bil je tudi član državne folklorne skupine, ki je bila ustanovljena z namenom povečanja prepoznavnosti in širitvi turizma, folklore in kulture po Braziliji ter drugod po svetu; kot član te skupine je nastopal v desetih državah izven Brazilije.

Mestre Henrique še vedno poučuje v različnih mestih doma in po svetu. V Braziliji je glavnina njegovega dela osredotočena na mesti Salvador (Bahia) in Fortaleza (Ceará). V rojstnem kraju ima svojo lastno akademijo, njegovi učenci pa poučujejo capoeiro predvsem v Evropi. V dvajsetih letih svojega poučevanja se je pod njegovim mentorstvom zvrstilo že več kot 5 tisoč ljudi. Njegovih treningov se udeležujejo ljudje obeh spolov in vseh starosti; od drugega do sedemdeseta leta starosti.

Mestre Henrique je leta 2015 ustanovil svoje društvo capoeire, ki ga je poimenoval Terra Brasil.

Pod njegovim mentorstvom potekajo treningi tudi v Italiji: Mestre João Paulo poučuje v Cremoni in Piacenzi, Contramestre Dada v Trstu, Gradisci in Udinah.

Mestre Henrique Simões poudarja predvsem naslednje prednosti capoeire:
- učinkovita samoobramba;
- soočenje in nadvlada strahu in sramežljivosti preko igre in glasbe;
- razvoj in izboljšanje telesne moči, vzdržljivosti, fleksibilnosti, hitrosti;
- večja koordinacija v prostoru;
- hitrejši refleksi;
- razvoj in izboljšanje občutka za ritem;
- večja sposobnost koncentracije;
- večja kreativnost;
- boljše emocionalno ravnotežje;
- večji pogum;
- razvoj in izboljšanje skupinskega duha in solidarnosti;
- lažja vključitev v družbo in večja družbena prilagodljivost;
- večja disciplina;
- boljše logično razmišljanje in umirjenost v težkih situacijah.

Mestre Henrique Simões je tudi prepričan, da capoeira vpliva na medosebne odnose. Pravi: "Vadba capoeire pozitivno vpliva na medčloveške odnose in jih uravnoteži. Prvič, ob redni vadbi se vadečim izboljša samopodoba, vadba pa pozitivno vpliva tudi na njihovo kritično presojo, kreativnost in avtonomijo. Drugič, ritual capoeire in skupinska vadba poudarjata kolektivnost in sodelovanje ter tako omogočata, da se vsak nauči soobstajati z različnimi ljudmi in njihovimi značajskimi posebnostmi. Ob redni vadbi lahko postanemo dobri diplomati, kar nam pomaga pri reševanju napetih in konfliktnih situacij v vsakodnevnem življenju."